Na co je dobré mít corporate identity ?

January 9, 2009

Prvně bych rád objasnil samotný pojem corporate identity: Je to určitý vizuální styl, který je jednotný pro všechny prvky, sloužící pro komunikaci a prezentaci určitého subjektu (nejčastěji firmy). Jinými slovy by se corporate identity dalo vyjádřit jako balíček, kde je zahrnuto:

  1. logo
  2. slogan
  3. určitý font (sada fontů)
  4. kolekce firemních barev
  5. styl, kterým je celé corporate identity pojato

Proč se vůbec zabývat corporate identity ?

Pokud se obchodní subjekt (např. firma) snaží uspět ve vysoce konkurenčním prostředí, které dnes na trhu služeb a výrobků panuje, musí se jednoznačně odlišit od ostatních firem, bojujících o přízeň zákazníka.

Prvním dobrým krokem k úspěchu je, když si zákazník zapamatuje firmu a umí se k ní vrátit. Ať přímo nebo nepřímo (např. vyhledáním). Mimo samotného názvu firmy, který může být leckdy exotický do té míry, že jej zákazník zapomene, má určující roli právě corporate identity.

Kolikrát se může stát, že zákazník hledá tu, či onu firmu, a jediné co si zapamatuje, je že měla velké zelené logo se žlutým domečkem místo písmene A (fiktivní příklad). Pokud pak prochází internetem a hledá stránky oné firmy, nezastaví se většinou do doby, než stránku se zeleným logem najde nebo než ho hledání nepřestane bavit.

Corporate identity je tedy výběr zastřešujících, graficky odlišujících prvků, které by měly být jednotné pro firemní web, vizitky, dopisní papír, podpisy v e-mailech nebo třeba propagačních předmětech a vůbec vším, s čím přijde zákazník do styku.

Co z toho tedy vyplývá ?

Zákazník vnímá firmu jako jeden celek, který pro něj zajišťuje požadovanou službu. Pokud se firma jako celek prezentuje (ať díky corporate identity, operátorům na telefonu (kteří se chovají jako firma, nikoli jako člověk sedící za počítačem s headsetem na hlavě, kterého zákazníkovy problémy nezajímají) nebo stejnorodým informacím, které zákazníkovi podává), je daleko pravděpodobnější, že zákazník bude k firmě loajální a bude generovat zisk.

Pokud se však firmě nedaří prezentovat jako celek, zákazník má špatný pocit a se svými požadavky se obrací ke konkurenci, která se prezentuje lépe. Zákazník může totiž nabýt pocitu, že firma, která se neprezentuje jednotně, bude neseriózní a její produkty nesplní jeho očekávání.

Kdo a kde zajistí corporate identity ?

Corporate identity má většinou na starost marketingové oddělení firmy ve spolupráci s grafiky a vedením firmy. Pokud se jedná o menší podnik nebo o jednotlivce, návrh a tvorbu corporate identity tvoří grafik.


3 Odpovědí na “Na co je dobré mít corporate identity ?”

  1. […] Společnosti bylo revidováno i logo a zapraveno do corporate identity […]

  2. […] plánů na rozvoj, ergonomie a jednoduchosti používání, vhodným obsahem, držení se určité corporate identity a samozřejmě samotnou tvorbou a zprovozněním webu. Tyto úkoly je vhodné řešit na […]

  3. […] Společnosti bylo revidováno i logo a zapraveno do corporate identity […]

Legi Intellexi Condemnavi