Gazelle – dosavadní vývoj

July 2, 2009

Zajisté jste zaregistrovali, že Microsoft pracuje ve svých laboratořích na projektu Gazelle. Od posledního článku se ale po něm jakoby voda slehla. Dnes vám proto přináším čerstvé informace, jak se to tedy s Gazelle má a jaký můžeme čekat vývoj do budoucna.

Vzhledem k tomu, že se stále více setkáváme s online aplikacemi, dostupnými na internetu, jednou z Achillových pat jejich vývoje je samotný prohlížeč. Celý koncept Gazelle je tedy míněn jako jakýsi operační systém právě pro běh webových aplikací. S každou webovou instancí se zde zachází jako se samostatným programem, který má samostatný proces a má přístup k systémovým prostředkům, které ke svému běhu vyžaduje. Tyto instance by pak neměly negativně (např. při pádu) ovlivnit ať hostitelský operační systém jako takový, prostředí běhu online aplikace (tedy Gazelle) nebo jiné otevřené instance.

V architektuře Gazelle tvoří jeho kernel vrstvu mezi hostitelským operačním systémem a webovými instancemi, které spravuje. Kernel má jako jediný možnost spravovat webové instance a systémové prostředky. Gazelle vnímá instance vždy jako potenciální nebezpečí k ostatním instancím, prohlížeči a konečně i hostitelskému operačnímu systému.

Ukázka architektury Gazelle

Zajímavá situace pak nastane, volá-li aplikace jinou, na jiné doméně – třeba přes cross-domain požadavek. Vzhledem k tomu, že Gazelle drží každou webovou instanci ve svém vlastním procesu, odděleném od ostatních, byla toto pro vývojáře Gazelle velká výzva. Nakonec ji vyřešili tak, že volaný cross-domain požadavek je vložen do svého vlastního nového procesu, který má stejná práva a omezení jako ostatní a snižuje tak bezpečnostní rizika spjatá s cross-domain requesty. Tento prvek je pak výrazným odlišujícím rysem, mezi systémy jako je Gazelle a tradičními prohlážeči, jako je známe dnes.

Ač celý tento přístup vypadá velice zajímavě, Gazelle není prototypem nového prohlížeče a je určen pouze pro výzkumné účely. Microsoft již v minulosti experimentoval s podobným systémem jménem MashupOS. Zcela jistě je ale patrné, že ve středu zájmu se čím dál tím více ocitají právě online aplikace a do budoucna se určitě můžeme na poli prohlížečů těšit na zásadní změny.

Zdroj: Microsoft research


Legi Intellexi Condemnavi