Jak správně na zálohování dat

October 28, 2009

Ve své praxi se často setkávám s případy, kdy se řeší ztráta nebo naopak prevence ztáty uživatelových dat, ať už by byla zapříčiněna jakýmkoli důvodem. Prevencí je zde samořejmě zálohování. Jak by ale takové zálohování mělo vypadat? Možnosti si ukážeme v následujícím článku.

Východ z nouze: ruční kopie na jiné médium

Klasická metoda zálohování pro krátkodobou dočasnou ochranu, která ovšem skýtá svá úskalí. Problémem je zde právě samotný uživatel, který často zapomene na pravidelné zálohování a jeho data jsou tudíž ohrožena. Dalším problémem může být nevhodný výběr úložného média, který může v uživateli vzbudit falešný pocit důvěry, že jeho data jsou chráněna. Naprosto špatnou metodou je pak pouhý přesun obzvláště citlivých dat pouze na jedno přenosné médium (např. flash disk). Takové médium je pak při neopatrné manipulaci možno zničit nebo ztratit a o data tak nenávratně přijít.

Základ: automatizované zálohování

Pokud to se zálohami vašich cenných dat myslíte alespoň trochu vážně, rozhodně byste měli sáhnout po některém z automatizovaných řešení. I zde je ovšem výběr možností celkem široký.

Prvně je potřeba si uvědomit, co,  kam, kdy a jak často se bude přenášet. Úlohu zálohování mohou plnit různé zdroje:

 1. Počítač, na němž se nachází data k zálohování
 2. Zálohovací prvek, který obsahuje zálohy
 3. Ovládací prvek, který neobsahuje ani kritická data ani jejich zálohy

Zatímco první možnost je použitelná hlavně u jednotlivců, další dvě možnosti jsou mířeny spíše na větší množství zálohovacích úkolů. Vzhledem k tomu, že zálohování zatíží disk a práce s počítačem je pak nesnadná, je nejlepší nastavit úlohu zálohování na pozdní noční hodiny, kdy je počítač (a případná infrastruktura) nezatížen.

Výběr správného místa pro zálohy

Vzhledem k tomu, že každý uživatel přikládá svým datům jinou hodnotu, nelze tady stanovit obecně platné pravidlo. Pravidlem ovšem bývá, že uživatel přikládá malou důležitost svým datům do té doby, než o ně příjde. Racionálním zvážením povahy dat a představením si určitých kritických scénářů se ale můžeme dobrat k zevrubému plánu, jak by asi mohlo vypadat vhodné zálohování pro nás.

Mám jedno pevné PC

Zálohy jediného počítače – obzvláště pevného – jsou ty nejjednodušší. Po stanovení kritických dat k zálohování (zpravidla celé složky dokumenty + případných dalších mimo dokumenty) je potřeba:

 1. připojit k PC další disk (externí nebo interní)
 2. nastavit pravidelné zálohování kopírováním prostřednictvím určeného programu (např. nástrojem SyncToy)
 3. zajistit, aby PC i disk běžely v době zálohování
 4. Jednou za čas provést zálohu i na jiné médium (třeba nepřepisovatelné DVD). Uchovat vždy dvě poslední média se zálohami, starší po znehodnocení vyřadit. Média vždy adekvátně popsat a označit datem pořízení kopie.

Mám jeden notebook, ale moc necestuji 

U notebooků je otázka zálohování obzvláště na místě. Pevné disky notebooků bývají často vystaveny nepříznivým vlivům, jako přehřívání či otřesy, daleko častěji, nežli je tomu tak u pevných disků stolních počítačů. Rovněž je zde aktuálnější riziko krádeže nebo mechanického poničení. U notebooků je tedy zcela na místě považovat jeho disk za “dočasné úložiště”. Kroky k dobré záloze mohou být například tyto:

 1. Připojit k notebooku nepřenosné úložiště (externí pevný disk nebo NAS – Network Attached Storage)
 2. nastavit pravidelné zálohování kopírováním prostřednictvím určeného programu (např. nástrojem SyncToy)
 3. Zálohu provádět ihned po přihlášení uživatele
 4. Pravidelně provádět zálohy na jiná média (viz výše)

Důležité je, aby byl zálohovací prvek umístěn na bezpečném místě (třeba doma nebo v soukromé části kanceláře) a aby nebyl přenášen společně s notebookem.

Mám jeden notebook, a často cestuji mimo stálé pracoviště

V této situaci je potřeba si uvědomit, jak často se vracíme k fixnímu pracovišti a zda-li máme spolehlivé připojení k internetu. Kroky k vhodnému zálohování by pak mohly vypadat takto:

 1. K notebooku připojit přenosné úložiště bez potřeby vlastního napájení
 2. Zašifrovat úložiště vhodným šifrovacím mechanismem tam, kam se bude nahrávat záloha, a nastavit dostatečně silné, unikátní heslo (je možné si ho poznamenat na fixním pracovišti)
 3. Nastavit zálohování kopírováním prostřednictvím vhodného programu (např. nástrojem pro zálohování dodávaným s diskem)
 4. Při nutnosti zálohy obzvláště kritických dat je možno provést i další zálohu na internet (lze k tomu využít např. SkyDrive)
 5. Při příchodu na fixní pracoviště provést zálohu na pevné úložiště

Mám více počítačů na kterých potřebuji nezávisle pracovat se stejnými a vždy aktuálními daty

V tomto případě je nejlepší pořídit si dedikované úložiště, které bude obstarávat centrální zálohování a synchronizaci dat. Toto zařízení musí být chráněno proti hardwarové poruše disků, např. prostřednictvím RAID 1. Zálohování může pak vypadat třeba takto:

 1. Do vnitropodnikové/domácí sítě přidat centrální zálohovací prvek – server nebo NAS a zajistit jeho neustálý běh.
 2. Pokud je v síti pevné PC, zajistit automatické zálohování ze záložného datového úložiště kopírováním do samostatné nepoužívané a dále nezálohované složky/partition/disku
 3. Zajistit spojení všech počítačů s centrálním zálohovacím úložištěm a nastavit automatické zálohování synchronizací z počítačů po přihlášení a v pravidelných intervalech
 4. Pokud potřebujeme synchronizovat se vzdálenými uživateli, lze použít proprietárních řešení výrobce NAS, nebo cloud computingové služby jako Live Mesh, nebo vzdáleného přístupu na synchronizovaná data přes FTP

Potřebuji mít zálohy starších verzí dat

Pokud máte počítač Apple, můžete využít zařízení podporující Time Machine. Pokud máte PC s Windows 7, můžete využít vestavěné zálohování nebo u starších verzí třeba některý z placených programů pro server nebo NAS, jako např. Memeo Backup.

Všechny příklady zde uvedených záloh by měly být dostatečnou ochranou před standarními situacemi, při kterých dochází ke ztrátě dat. Pro řešení katastrofických situací, jako povodní nebo požárů pochopitelně vhodné nejsou, ale o tom třeba příště.


2 Odpovědí na “Jak správně na zálohování dat”

 1. […] nedávnem vyšel můj velký článek o zálohování a různých jeho možnostech. Pokud jste  vlastníky nejnovějších Windows 7 a zajímáte se o […]

 2. […] několika předchozích článcích jste se mohli dovědět například jak na zálohování dat, jak na zálohování dat ve Windows 7 nebo jste se mohli dovědět i o existenci šikovného […]

Legi Intellexi Condemnavi