Jak zprovoznit curl v XAMPP pod Windows

May 10, 2009
Tags: ,

XAMPP již curl obsahuje, není jej proto potřeba stahovat. Je ale v základním nastavení vypnutý. Pokud si jej přejete aktivovat (např. kvůli instalaci e-shopu Magento), stačí provést následující úpravy v těchto ini souborech:

  1. C:\Program Files\xampp\apache\bin\php.ini
  2. C:\Program Files\xampp\php\php.ini
  3. C:\Program Files\xampp\php\php4\php.ini

Ve všech nalezněte řádek:

;extension=php_curl.dll

a odkomentujte jej smazáním středníku. Poté restartujte Apache server a ověřte v phpinfo(), jestli byla aktivace knihovny curl provedena správně.


Legi Intellexi Condemnavi